คณะสตรีฆราวาสผู้อุทิศตนของคุณพ่อบอสโก (VDB)

เริ่มมีกลุ่มอาสาสมัครของนักบุญยอห์น บอสโก หรือ VDB ในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1973 เป็นกลุ่มสตรีผู้ซึ่งเลือกที่จะดำเนินชีวิต ด้วยการอุทิศตนเป็นประจักษ์พยาน ถึงความรักของพระคริสตเจ้า ทำงานเพื่อส่วนรวม และดำเนินชีวิตยากจน ถือพรหมจรรย์และนอบน้อม โดยไม่ได้แยกตัวจากการงานประจำที่ทำอยู่ และครอบครัว มีบทบาทในแวดวงต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งการเข้าไปมีบทบาทในสังคม ทำให้สามารถที่จะเข้าใจความต้องการของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และจากจุดนี้เองการตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกนั้น จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ผู้ประสานงานคณะ: คุณอรทัย สุทธิรัตนากร
จิตตาธิการ: คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน, S.D.B.
ที่อยู่: โรงเรียนนารีวุฒิ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร: 032-211675
Fax: 032-301038
E-mail: luora24@hotmail.com

คณะสตรีฆราวาสผู้อุทิศตนของคุณพ่อบอสโก (VDB)
Tagged on:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *