ครอบครัวซาเลเซียนในไทย

สมาชิกครอบครัวซาเลเซียนทั่วโลกมีทั้งหมด 31 องค์กร โดยในประเทศไทยนั้น มีสมาชิกครอบครัวซาเลเซียนทั้งหมด 10 องค์กร คือ

คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก (SDB)
คณะซาเลเซียน เป็นคณะนักบวชชายที่คุณพ่อบอ
Read more.
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (FMA)
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือ ซิสเตอร์ซ
Read more.
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (SIHM
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มา
Read more.
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล (DQM)
Daughters of the Queenship of Mary สถาบั
Read more.
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย (SQM)
จิตตารมณ์ จิตตารมณ์ของคณะเป็นชีวิตของผู้
Read more.
ผู้ร่วมงานซาเลเซียน (ASC)
ผู้ร่วมงานซาเลเซียนเป็นกลุ่มคนที่ประกอบไ
Read more.
คณะสตรีฆราวาสผู้อุทิศตนของคุณพ่อบอสโก (VDB)
เริ่มมีกลุ่มอาสาสมัครของนักบุญยอห์น บอสโ
Read more.
คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ADMA)
คุณพ่อบอสโกได้ก่อตั้ง ฆราวาสแพร่ธรรมและก
Read more.
ศิษย์เก่าซาเลเซียน
เนื่องจากนักเรียนมักจะมีความผูกพันกับโรง
Read more.