คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก (SDB)

ตราคณะซาเลเซียน

คณะซาเลเซียน เป็นคณะนักบวชชายที่คุณพ่อบอสโก จากการที่ท่านเล็งเห็นว่า กิจการเพื่อเยาวชนที่ยากจนของท่าน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้สืบทอด ท่านจึงได้ตั้งคณะนักบวชเพื่อจะได้มีสมาชิกที่อุทิศตนเพื่อการอบรมตามจิตตารมณ์ของท่าน

จุดมุ่งหมายแรกของคณะซาเลเซียน คือการเปิดยุวสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชนในวันอาทิตย์ เพื่ออบรมให้เขาเป็นคนดี มีศีลธรรมและให้รู้จักหน้าที่ของมนุษย์ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า ต่อประเทศชาติ ต่อบิดามารดา ต่อตนเอง และต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกัน เนื่องด้วยมีเยาวชนเป็นจำนวนมากที่ยากจน และยิ่งกว่านั้นยังถูกทอดทิ้งปราศจากการอบรม ทางคณะซาเลเซียนจึงเปิดกิจการ ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้โดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า จากผุ้ใจบุญและจากสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนด้วยกัน

กิจการของคณะซาเลเซียนได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งในจำนวนสมาชิก และจำนวนกิจการที่เปิดขึ้นเพื่อบรรดาเยาวชน
มิใช่เพียงแค่ในประเทศอิตาลี เท่านั้น แต่ยังรวมถึงในต่างประเทศด้วย

คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก (SDB)
Tagged on:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *