ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1978 อยู่ที่อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1978 คุณพ่อเจ้าคณะในขณะนั้นและคุณพ่อกุสต๊าฟ โรเซนส์ ได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือกับคุณหญิงกระจ่างศรี กีร์ติบุตร ผู้เป็นประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย พญาไท ให้มูลนิธิซาเลเซียน ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะซาเลเซียน เป็นผู้ดูแล

ลักษณะเด่นของศูนย์ฯ คือ เป็นสถาบันการศึกษาที่เข้มข้น เต็มไปด้วยกิจกรรมและมีชีวิตชีวา มีความรักแบบครอบครัวที่อบอุ่น ความก้าวหน้า และการพัฒนามีอยู่รอบทิศ ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยที่ช่วยให้บุคคลมีความรับผิดชอบ และเลือกที่จะเป็นผู้ใหญ่ การศึกษาหาความรู้ที่เพิ่มพูนและลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ นั้น จะเปิดทางสู่อนาคตที่สดใส


ที่อยู่ติดต่อ : 
ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 78/2 ถ.ติวานนท์ ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : (02) 5837327, 5832533 โทรสาร : (02) 5832534

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด