วัดซาเลเซียน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา

ที่อยู่: 32 กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ: วันอาทิตย์ 09:30 (ไทย), 17:00 (ฟิลิปปินส์)

วัดดอนบอสโก กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 1643/3 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ: วันอาทิตย์ 07:00, 09:00, 18:00, วันเสาร์ (แทนวันอาทิตย์) 18:00 

สังฆมณฑลราชบุรี

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ที่อยู่ติดต่อ: ตู้ป.ณ. 24 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์: (032) 211188
เว็บไซต์: www.josephbanpong.orgFacebook: www.facebook.com/josephchruchbanpong/
ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ: วันอาทิตย์ 07:00, 09:00, 19:00

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู หัวหิน

ที่อยู่: 240 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์: (032) 511329
ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ: วันอาทิตย์ 07:00, 09:00, 10:30 (English), วันเสาร์(แทนวันอาทิตย์) 18:20


วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์

ที่อยู่: ม. 1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100
โทรศัพท์, โทรสาร: (077) 650137
ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ: วันอาทิตย์ 08:30


วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม

ที่อยู่: 75 ม.3 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โทรศัพท์: (077) 398082
โทรสาร: (077) 398156
ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ: วันอาทิตย์ 07:00, 09:00 [พิธีในอาราม]


วัดนักบุญอันนา เกาะสมุย, วัดนักบุญแม่พระองค์อุปถัมภ์ เฉวง

ที่อยู่: 86 ม.4 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์: (077) 421149
ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ: วันอาทิตย์ 08:30 [วัดนักบุญอันนา], 10:30 (English) [วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์]


วัดพระมารดาพระศาสนจักร นครศรีธรรมราช

ที่อยู่: 25 ถ.เทวบุรี ต.โพธิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: (075) 343089
โทรสาร: (075) 316148
ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ: วันอาทิตย์ 09:00


วัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ร่อนพิบูลย์

ที่อยู่ติดต่อ: ตู้ ป.ณ. 14 อ.ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์: (075) 441326
ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ: วันอาทิตย์ 07:00


วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่

ที่อยู่: 145 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: (075) 245195, 225352
ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ: วันอาทิตย์ 07:00, 09:00, 17:30


วัดคาทอลิกนักบุญอันดูรว์ ยะลา

ที่อยู่: 4 ถ.เทศบาล4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์: (073) 214462
ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ: วันอาทิตย์ 08:30, 19:00


วัดคาทอลิกอัครเทวดาคาเบรียล ปัตตานี

ที่อยู่ติดต่อ: 77 ม.5 ถ.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์, โทรสาร: (073) 334548
ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ: วันอาทิตย์ 11:30

 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

วัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร (ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่)

ที่อยู่: 124 ม.3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์: (053) 297010, [มือถือ] (088) 731-0532
ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ: วันอาทิตย์ 09:00

 

วัดซาเลเซียน