บ้านอภิรติกชนหัวหิน

หมู่คณะหัวหินยังรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ศึกษากระแสเรียกชีวิตซาเลเซียน ระดับอภิรติกชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซึ่งนับเป็นดังก้าวแรกแห่งชีวิตซาเลเซียนสำหรับเยาวชนชายที่สนใจจะรับใช้พระเจ้าโดยผ่านทางเยาวชนตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโก ภายใต้ชื่อ “ซาเลเซียน” ที่นี่พวกเขาจะใช้ชีวิตในวัยเยาวชนร่วมกับเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนขณะเดียวกันพวกเขาก็จะเริ่มศึกษากระแสเรียกซาเลเซียนควบคู่กันไปด้วย

บ้านอภิรติกชนหัวหิน