บ้านศานติธรรม ซาวีโอ

เป็นบ้านพักเพื่อการอบรมฟื้นฟูจิตใจและเข้าเงียบ สำหรับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ใหญ่ด้วย

ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก จึงมีโรงเรียนต่าง ๆ ในเครือคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร แวะเวียนมาใช้บริการเป็นประจำ โดยมีสมาชิกซาเลเซียนของหมู่คณะสามพรานเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและให้การอบรม


ที่อยู่: บ้านศานติธรรม ซาวีโอ 91 ม.6 ซอยวัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์: (02) 4290220, (02) 8125834, (02) 8125835

บ้านศานติธรรม ซาวีโอ