บ้านดอนบอสโก เขาตะเกียบ

บ้านดอนบอสโก เขาตะเกียบ
บ้านนี้สามารถรับเยาวชนได้ประมาณ 200 คนต่อครั้ง อยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินประมาณ 6 กิโลเมตร ด้านหน้าบ้านเยาวชนติดทะเล บ้านนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นค่ายสำหรับเยาวชนกลุ่มใหญ่ทั่วไปและใช้ สำหรับกิจกรรมเชิงอบรม

รวมทั้งค่ายมิตรภาพซึ่งเป็นค่ายกระแสเรียกซาเลเซียน ซึ่งเดิมเคยจัดที่บ้านเณรหัวหินทุกๆ ปี บ้านนี้อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบบ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน


โทรศัพท์: (032) 512549

บ้านดอนบอสโก เขาตะเกียบ