บ้านดอนบอสโก ตะกั่วป่า

บ้านดอนบอสโก บางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2006 เมื่อคลื่นยักษ์สึนามิได้เกิดขึ้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2004 สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและผู้คนจำนวนมาก ทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เร่งลงไปให้ความช่วยเหลือ อาศัยเครื่องมือยุทโธปกรณ์อย่างเร่งด่วน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ค่ำคืนของวันที่ 26 นั่นเอง

มูลนิธิองค์กรเอกชนโดยเฉพาะโคเออร์ (COERR) ของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย คณะนักบวชและสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วย เช่นกัน ในช่วงแรก พระสงฆ์ซาเลเซียนซึ่งทำงานอยู่ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พร้อมกับคุณพ่อที่ทำงานตามโรงเรียนต่างๆ ได้สนับสนุนโครงการของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ส่วนความช่วยเหลือที่แขวงหรือสมาชิกได้รับจากต่างประเทศ ก็ส่งไปให้แก่ศูนย์สังฆมณฑลเช่นเดียวกัน ต่อมามีสมาชิกบางคนมีความเห็นว่าควรจะทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อช่วยเหลือเยาวชนชายและหญิงที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทยจึงได้ปรึกษาหารือกับ พระคุณเจ้า ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และสมาชิกซาเลเซียนด้วยกัน

ในที่สุดคณะซาเลเซียนได้ตัดสินใจเปิดศูนย์รับเด็กกำพร้าและคนยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ โดยได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในบริเวณที่เกิดสึนามิ และสร้างเป็นบ้านจำนวน 10 หลังที่มีองค์ประกอบต่างๆ ตามแบบครอบครัว เพื่อเป็นบ้านสำหรับเยาวชนประมาณ 130 คน นอกจากนั้นยังมีบริการสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก โดยมอบหมายให้ฆราวาสจากครอบครัวซาเลเซียนเป็นผู้ดำเนินงานในโครงการนี้ สำหรับค่าใช้จ่ายได้มาจากทุนสงเคราะห์ของหลายๆ ฝ่าย


ที่อยู่ติดต่อ: ตู้ ปณ. 11 ต. บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
โทรศัพท์: (076) 487154
โทรสาร: (076) 487155

บ้านดอนบอสโก ตะกั่วป่า