บ้านซาเลเซียน สามพราน

บ้านซาเลเซียน สามพราน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1979 ท่ามกลางกลุ่มคริสตชนขนาดใหญ่ที่อยู่ในละแวกวัดนักบุญเปโตร สามพราน โดยการนำของคุณพ่อประพนธ์ ชัยเจริญ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนในขณะนั้นที่ได้ตัดสินใจที่จะเปิดบ้านที่สามพรานด้วยเหมือนกันเพราะคณะนักบวชอื่นๆ ก็ได้เปิดบ้านสำหรับนักศึกษาของคณะของเขาบ้างแล้ว

บ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นบ้านอบรมของคณะซาเลเซียนตั้งแต่ระดับโปสตุลันต์ นวกภาพ และบรรดาซาเลเซียนช่วงปีหลังนวกภาพ
นอกจากนี้ยังมีศูนย์เยาวชนที่มีประจำทุกวันอาทิตย์ เป็นสนามงานอภิบาล

ที่อยู่: บ้านซาเลเซียน 91 หมู่ 6 ซอยวัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : (02) 4290220, 8125834
โทรสาร: (02) 4290021

บ้านซาเลเซียน สามพราน