ดอนบอสโก สีหนุวิลล์

สีหนุวิลล์  เป็นเมืองชายทะเล ห่างจากกรุงพนมเปญ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 180 กิโลเมตร อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศกัมพูชา เพราะเป็นทางผ่านของสินค้าทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ปัจจุบันนี้มีท่าเรือที่กำลังขยายและมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ฉะนั้นจากเมืองสีหนุกวิลล์จนถึงพนมเปญมีถนนที่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา นอกจากท่าเรือของเมืองนี้แล้ว ยังมีสถานที่พักผ่อน ตากอากาศบริเวณชายทะเล

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2003 คณะที่ปรึกษาซาเลเซียนที่กัมพูชา (SCC) ซึ่งมีคุณพ่อวิสเซอร์ เป็นประธาน ได้เสนอกับเจ้าคณะแขวง
ถึงโครงการเกี่ยวกับโรงพิมพ์ และยังได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีผู้มีพระคุณจากฮอลแลนด์เป็นผู้ให้การสนับสนุน ด้านทุนทรัพย์ในโครงการ
นี้

เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2003 หมู่คณะซาเลเซียนที่สีหนุกวิลล์ยังได้เสนอโครงการที่จะเปิดแผนกฝึกพนักงาน การโรงแรม เพราะมีการคาดคะเนว่าเมืองสีหนุกวิลล์จะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยว

ปี ค.ศ. 2007 ทางโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก สีหนุกวิลล์ ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่คณะครู และพนักงานในแผนกซ่อมรถยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม ที่ต้องการศึกษาในภาคพิเศษ ระดับสูงที่วิทยาลัยโปลีเทคนิคแห่งกัมพูชา ที่สีหนุกวิลล์ (NPIC) ในวันเสาร์และอาทิตย์ ทางโรงเรียนยังขออนุญาตจากคุณพ่อเจ้าคณะ เพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างทันสมัย 30 เครื่องสำหรับแผนกเลขานุการด้วย

วันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2008 หมู่คณะซาเลเซียนที่สีหนุกวิลล์ ได้เห็นพร้อมที่จะรับคำเสนอของผู้อำนวยการเรือนจำแห่งเมืองสีหนุกวิลล์ที่จะจัดการอบรมระยะสั้นในหลายแผนกสำหรับนักโทษที่มีอายุระหว่าง 14 – 22 ปี หมู่คณะซาเลเซียนได้ริเริ่มกิจการนี้เพื่อตอบสนองความปรารถนาของเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสาเหตุใหญ่ของการที่เยาวชนจำนวนหนึ่งไปติดคุก คือความยากจนและการมั่วสุม เพราะพวกเขาไม่มีงานทำ เมื่อพวกเขาฝึกงานตามโครงการแล้วจะได้มีความรู้ เมื่อพ้นโทษออกไปจะได้ประกอบวิชาชีพที่สุจริตเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นปัญหาของสังคมอีกต่อไป


ที่อยู่ติดต่อ:  Don Bosco Technical School Sihanoukville P.O. Box 9406 Street 05, Sankat 4 Khan Mittapheap,
Sihanoukville, CAMBODIA
โทรศัพท์: (+855) 34-933764 [โรงเรียน], (+855) 016-919834 [โรงแรม], (+855) 34-934478 [โรงเรียนสอนการโรงแรม]
โทรสาร: (+855) 34-933765
เว็บไซต์: www.donboscosihanoukville.org [โรงเรียน], http://hotel-sihanoukville.comhotel-sihanoukville.com [โรงแรม]

ดอนบอสโก สีหนุวิลล์