ดอนบอสโก พระตะบอง

พระตะบอง ประชาชนส่วนใหญ่ในแถบนี้ยังไม่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองรวมทั้งไม่มีงานประจำด้วย จึงก่อให้เกิดปัญหาสังคมหลายๆ อย่าง เช่น ปัญหาคนเร่ร่อน, ปัญหาโสเภณี, ปัญหาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง และเยาวชนส่วนมากไม่สนใจทางด้านการศึกษา

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 มีองค์กรอิสระหลายองค์กร (NGO) ไปทำงานที่พระตะบอง (Battambang) แต่ไม่มีองค์กรใดทำงานในด้านการศึกษาเลย

ปี ค.ศ. 1998 ครอบครัวอาสาสมัครชาวฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม เวอร์จีเนียและฮูโก (Virginie e Hugo) ได้เปิดโอกาสให้ซาเลเซียนได้เริ่มกิจการเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ทำงานในโรงงานทำอิฐให้ได้รับการศึกษา

ปี ค.ศ. 1999 DBFC ได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียนสอนหนังสือแห่งแรก (Literacy school) สำหรับเด็กจำนวน 100 คน ในที่ดินที่อันดอง แจง (Andaung Cheng) โดยมีอาสาสมัครของโครงการเด็ก (Children Fund) เป็นผู้บริหารงาน

ปี ค.ศ. 2001 ซาเลเซียนก็ได้เปิดโรงเรียน (Literacy school) แห่งที่ 2 ขึ้นที่ซาลาบาลัท (Salabalat) โรงเรียนทั้ง 2 แห่งนี้ มีจุดประสงค์ที่จะเปิดสอนหลักสูตรรวบรัด 2 ปี สำหรับเด็กที่อายุระหว่าง 10 – 15 ปี เพื่อให้เขาสามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาปกติในโรงเรียนของรัฐบาลได้ นักเรียนในโรงเรียนนี้ได้รับการช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน อาทิเช่น อาหาร, อุปกรณ์การเรียน, การรักษาพยาบาล และสำหรับบางคนความช่วยเหลือก็ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของเด็กด้วย

ปี ค.ศ. 2003 โรงเรียนทั้งสองแห่งนี้มีเด็กจำนวน 200 คน ที่ได้รับความช่วยเหลือ มีพนักงาน 11 คน และอาสาสมัคร ต่างประเทศ 3 คน งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกองทุนเด็ก (Children Fund) DBFC มีความหวังว่าในไม่ช้าจะสามารถ เปิดโรงเรียนอาชีวะ (Don Bosco Technical School Battambang) ได้ในเมืองนี้ด้วย


ที่อยู่: Battambang - Poipet Road Phum Andung Cheng, Khem Ohr Char, Srok Battambang, Battambang Province CAMBODIA

ดอนบอสโก พระตะบอง