ดอนบอสโก พนมเปญ

ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 1991 บราเดอร์ปาเนตโต และคุณพ่อวอลเตอร์ ได้เรียนภาษากัมพูชาและเตรียมเครื่องจักรพร้อมทั้งอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเปิดโรงฝึกงาน 2 แผนก ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของรัฐบาลที่แปรกพนิว (Preik Pneu) หลังจากที่ท่านได้ทำสัญญากับรัฐบาลกัมพูชาที่จะดำเนินงานในสถานที่นี้เป็นเวลา 2 ปี

วันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1992 มีการลงนามในเอกสารของรัฐบาลที่อนุมัติให้เปิดโรงเรียนดอนบอสโก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชา และ DBF (Don Bosco Foundation) โดยมี มิสเตอร์เออิก ซามอย (Mr. Eik Samoi) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามแทนรัฐบาลกัมพูชาส่วน DBF มี คุณพ่อเปร์โซเนนี (Fr. John Personeni) เป็นผู้ลงนามแทนคณะซาเลเซียน

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 มีการลงมือก่อสร้างโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก (Don Bosco Technical School) ใช้เวลาในการก่อสร้าง 1 ปี ในที่สุดวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 ฯพณฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีอันดับที่ 2 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก (Don Bosco Technical School Phnom Penh) ที่สร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายของโรงเรียนนี้ คือ อบรมสั่งสอนนักศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในการทำงานในแผนกช่างกล ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเล็กโทรนิก ช่างพิมพ์ การออกแบบ และแผนกคอมพิวเตอร์

ในการรับนักศึกษานั้น โรงเรียนรับผู้ที่เป็นกำพร้า หรือผู้ที่มาจากครอบครัวที่ยากจน โดยมีเป้าหมายว่า เมื่อคนเหล่านี้ได้ฝึกงานอาชีพแล้ว พวกเขาสามารถเอาชนะสภาพความยากจนของครอบครัวของเขาได้


ที่อยู่ติดต่อ:  Don Bosco Foundation of Cambodia P.O. Box 47 Phum Chress, khum Phnom Penh Thmey Sen Sok District,
Phnom Penh CAMBODIA
โทรศัพท์: (+855) 16-926726
โทรสาร: (+855) 23-219986
เว็บไซต์: www.donboscokhmer.org, www.dbts.info

ดอนบอสโก พนมเปญ