ดอนบอสโก ปอยเปต

ปัจจุบันนี้ ปอยเปตเป็นทางผ่านที่สำคัญระหว่างไทย-กัมพูชา ประชาชนจำนวนมากมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนและขาดสุขอนามัย พลเมืองส่วนมากไม่มีที่ดินและว่างงาน พลเมืองประมาณ 5,000 คน ข้ามชายแดนมาทำงานในประเทศไทยทุกวัน ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือค้าขายของหนีภาษี อีกส่วนหนึ่งก็ยึดอาชีพขอทานมีเด็กชาย-หญิงจำนวนมากที่เร่ร่อนและถูกใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย คนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนและไม่รู้หนังสือ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 มีองค์กรอิสระหลายองค์กร (NGO) ได้มาดูงานและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในหลายๆ แห่ง หลังจากการสำรวจ ศึกษาและปรึกษาเป็นเวลานาน DBFC ได้เห็นสนามงานของตัวเองที่ปอยเปตดังนี้

 • โรงเรียนฝึกอาชีพ เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจน ไร้ที่อยู่อาศัยบ้านพักสำหรับเด็กชายและหญิงที่เร่ร่อนและอยู่ในอันตราย มีแผนกต่างๆ เช่น แผนกช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อม และคอมพิวเตอร์
 • โรงเรียนสอนหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ที่ยังไม่รู้หนังสือศูนย์เยาวชนพร้อมสถานที่เล่น ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2004
 • ศูนย์ดอนบอสโกมีกิจการดังนี้ โครงการอาหารกลางวัน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนประมาณ 21,900 คน
  ตามโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 46 โรงเรียนในอำเภอเดียว ซึ่งปอยเปตก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย โครงการนี้มีฆราวาส 4 คน
  เป็นผู้รับผิดชอบ มีผู้ดูแลห้องเก็บอาหาร คนขับรถ และอีกสองคนเดินสายตรวจสอบการจัดอาหารให้เด็กนักเรียน
  ตามโรงเรียนต่างๆ
 • บ้านพักสำหรับเยาวชนที่มาจากกลุ่มเสี่ยง มีเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 5-15 ปี สำหรับปีการศึกษา 2004-2005
  มีเยาวชนชายหญิงที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักแห่งนี้ทั้งหมด 73 คน ในจำนวนนี้เป็นชาย 34 คน และเยาวชนหญิง 39 คน
  และมีครูคอยดูแลหลังจากโรงเรียนเลิกด้วย
 • ศูนย์เยาวชน ซึ่งมีสนามสำหรับทุกคนที่ต้องการจะเล่นและทำกิจกรรมสร้างสรรค์

ที่อยู่ติดต่อ :  Don Bosco Center – P.O. Box 0140, Mittapheap Village, Sangkat Poipet City, Banteay Meanchey Province, CAMBODIA
โทรศัพท์: (+855) 11289395 , 12605886
เว็บไซต์: www.donboscopoipet.org/

ดอนบอสโก ปอยเปต