กิจการที่ประเทศลาว

ศูนย์ฝึกวิชาชีพดอนบอสโก (มิตรสัมพันธ์) ลาว
ในโอกาสที่มีการเปิดโครงการโรงเรียนดอนบอสโกอย่างเป็นทางการที่พนมเปญ ได้มีการเชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ที่พนมเปญ และบุคคลสำคัญอีกหลายท่าน รวมทั้งพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และประชาชนจำนวนมากมาร่วมงานด้วย โอกาสนี้เองที่เอกอัครราชทูตของลาวได้เห็นและรู้ถึงสิ่งที่ซาเลเซียนกำลัง กระทำในกัมพูชา และเริ่มคิดที่จะทำบางอย่างในประเทศลาว ระหว่างนั้นซาเลเซียนได้ขออนุญาตเพื่อส่งผู้ชำนาญบางคนไปพบกับเจ้าหน้าที่ของลาวและเพื่อศึกษาถึงสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่นและโอกาสที่จะเปิด โรงเรียนอาชีวะที่เวียงจันทน์ หรือในที่อื่นที่เหมาะสม

ในการประชุมกันหลายครั้งระหว่างอธิการและที่ปรึกษาแขวงก็ได้มีการพูดถึงโอกาสที่จะเข้าประเทศลาวหลายหน และก็เห็นว่าทางที่ดีที่สุดในตอนนั้นก็คือ การช่วยเหลือและติดตามเยาวชนลาวที่กำลังเรียนที่โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพ ระหว่างที่เยาวชนเหล่านั้นจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเวลา 3 ปี พวกเขาก็เริ่มฝึกงาน และเรียนต่ออีก 2 ปี และจบการศึกษาระดับ ปวส.

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2004 คณะซาเลเซียนตัดสินใจเช่าบ้านและที่ดินจำนวนหนึ่งในชานเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งพวกเขาสามารถเปิดร้านซ่อมไฟฟ้า และร้านซ่อมจักรยานยนต์ได้ ในเวลาเดียวกันพวกเขาออกไปทำความรู้จักกับผู้คนและเด็กๆ ในบริเวณนั้น สอบถามว่าใครอยากจะเรียนวิชาชีพบ้าง โดยได้ตั้งชื่อศูนย์นี้ว่า “มิตรสัมพันธ์” เป้าหมายของโรงงานน้อยๆ ของเรานี้คือ ช่วยเยาวชนที่ยากจนให้เรียนรู้วิชาชีพอย่างหนึ่งอย่างใด และเลือกบางคนที่มีความถนัดเป็นพิเศษเพื่อส่งไปเรียนที่โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพ อันเป็นการเตรียมบุคลากรสำหรับการเริ่มกิจการของซาเลเซียนในลาวอย่างเป็น ทางการในอนาคต


ที่อยู่ติดต่อ: P.O. BOX 092 DD, N:01080 Xaithany, Vientiane, LAO P.D.R

กิจการที่ประเทศลาว