Salesian Thailand News

วันที่ 17 และ 19 ตุลาคม 2020 นักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรุงเทพ หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาตรฐานเยอรมัน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้าควบคุม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ระหว่างบริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี จำกัด ในเครือของบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบบอสโกกรุงเทพ จำนวน 4 คน ได้สอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ในความควบคุมของหอการค้าเยอรมัน และประธานการสอบ คือ ประธานบริษัท Ceegos World Automobile Machinery พร้อมด้วยกรรมการจากหอการค้าเยอรมัน กรรมการจาก Meister และผู้แทนจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการสอบ คือ นักเรียนทั้งสี่คนซึ่งเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรนี้ ได้สอบผ่านมาตรฐานเยอรมันระดับ เอ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยในสาขาวิชานี้ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ไปค่ายต่อ ไม่รอแล้วนะ!

แบงค์ - ณฐวัฒน์ ธนทวีประเสริฐ นักแสดงในซีรี่ย์ "บทเพื่อน บทเพลง Friend Forever" (รับบทเป็น "ซี") ชวนเพื่อนๆและน้องๆ เยาวชนคาทอลิกชายชั้น ป.5 - ม.3
ร่วมค่ายกระแสเรียก "ซาเลเซียน"

วันพฤหัสที่ 19 - วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2020

ณ บ้านซาวีโอ สามพราน จ.นครปฐม

(เริ่ม 08.00 ของวันที่ 19 พ.ย และจบเที่ยงวันที่ 21 พ.ย.)

งานนี้ไปต่อไม่รอแล้วนะ!
แล้วพบกันที่ค่ายมิตรภาพ

#ค่ายมิตรภาพ2020
#ไปค่ายมิตรภาพต่อไม่รอแล้วนะแบงค์ - ณฐวัฒน์ ธนทวีประเสริฐ
นักแสดงในซีรี่ย์ "บทเพื่อน บทเพลง Friend Forever" (รับบทเป็น "ซี")
ชวนเพื่อนๆและน้องๆ เยาวชนคาทอลิกชายชั้น ป.5 - ม.3 ร่วมค่ายกระแสเรียก "ซาเลเซียน"

🌿🌿🌿🌿🌿
วันพฤหัสที่ 19 - วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2020
ณ บ้านซาวีโอ สามพราน จ.นครปฐม
(เริ่ม 08.00 ของวันที่ 19 พ.ย และจบเที่ยงวันที่ 21 พ.ย.)
🌿🌿🌿🌿🌿

งานนี้ไปต่อไม่รอแล้วนะ!
แล้วพบกันที่ค่ายมิตรภาพ

#ค่ายมิตรภาพ2020
#ไปค่ายมิตรภาพต่อไม่รอแล้วนะ
... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2020 คณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี ให้การต้อนรับคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย โอกาสเยี่ยมโรงเรียน

Cr.ภาพจากโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
... See MoreSee Less

View on Facebook

โป๊ปขอให้คริสตชนเป็นพลเมืองที่ซื่อตรง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 เวลา 12.00 น. โอกาสวันแพร่ธรรมสากล สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสให้ข้อคิดที่ลานพระวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ก่อนที่จะนำสวดบททูตสวรรค์ถือสารว่า

"คริสตชนต้องเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์ ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตในสังคมโดยมีแรงบันดาลใจที่มาจากพระวรสาร ในตอนท้าย สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสรุปข้อคิดโดยวอนขอพระนางมารีย์ให้ “ช่วยเราทุกคนให้หนีห่างจากความหน้าซื่อใจคดและให้เป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์และขอพระแม่ประคับประคองเราซึ่งเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าให้เป็นพยานว่าพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางและความหมายของชีวิตเรา"

📸 Vatican Mediaเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 เวลา 12.00 น. โอกาสวันแพร่ธรรมสากล สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสให้ข้อคิดที่ลานพระวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ก่อนที่จะนำสวดบททูตสวรรค์ถือสารว่า

"คริสตชนต้องเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์ ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตในสังคมโดยมีแรงบันดาลใจที่มาจากพระวรสาร" ในตอนท้าย สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสรุปข้อคิดโดยวอนขอพระนางมารีย์ให้ “ช่วยเราทุกคนให้หนีห่างจากความหน้าซื่อใจคดและให้เป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์และขอพระแม่ประคับประคองเราซึ่งเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าให้เป็นพยานว่าพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางและความหมายของชีวิตเรา"

📸 Vatican Media
... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2020 ศูนย์ฝึกอาชีพดอนบอสโกเวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้รับเกียรติจากนาย อรุนชัย สันนาลัท เลขาธิการคณะบริหารชาวหนุ่มและสมาชิกรัฐบาลลาวพร้อมด้วยนายปิยะ ตอตัว หัวหน้าแผนกการพัฒนาอาชีพของชาวหนุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มชาวหนุ่ม ที่มาเยี่ยมศูนย์ โอกาสนี้นักเรียนของศูนย์ได้ร้องเพลงต้อนรับในบรรยากาศครอบครัว นอกนั้น ในโอกาสพิเศษนี้ นักเรียนของศูนย์ตัดเย็บผ้าของซิสเตอร์ซาเลเซียนได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ... See MoreSee Less

View on Facebook

Information

Thai Salesian Bulletin

Newsletter

Cagliero