Salesian Thailand News

"การ์โล อาคูติส": ดอมินิก ซาวีโอ ยุคปัจจุบัน

ผู้น่าเคารพ การ์โล อาคูติส จะได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศีในวันที่ 10 ตุลาคม 2020 ที่เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี

ท่านสิ้นใจอายุ 15 ปี ด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2006 เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านมีความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทและเแม่พระเป็นพิเศษ โดยมีนักบุญดอมินิก ซาวีโอ เป็นแบบอย่าง เมื่อมีการเปิดศพของท่านออก ปรากฏว่าศพของท่านไม่เน่าเปื่อย และโดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของท่าน ทำให้ผู้สูงอายุคนหนึ่งและเด็กชายชาวบราซิลอายุ 10 ปี ซึ่งได้สัมผัสกับพระธาตุของท่านหายจากโรคอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งพระศาสนจักรได้รับรองเหตุการณ์ดังกล่าว

คลิป: การย้ายศพของท่านไปยังอัสซีซี (6 เมษายน 2019)
บิดาของท่าน (Andrea Acutis) และมารดาของท่าน (Antonia Acutis) ก็ร่วมอยู่ในขบวนด้วย
... See MoreSee Less

View on Facebook

Carlo Acutis ... See MoreSee Less

View on Facebook

ซาเลเซียนประเทศกัมพูชา ในนามขององค์กร "Don Bosco Children Fund" (เป็นส่วนหนึ่งของแขวงซาเลเซียน ประเทศไทย) ได้มอบถุงยังชีพและเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับคนยากจนและผู้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 ในเขตพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ... See MoreSee Less

View on Facebook

บ้านเณรนาซาเร็ธ (บ้านเณรเล็กซาเลเซียน) ตั้งอยู่ที่เมืองอนิสกาน เขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ทุกปีจะมีสามเณรประมาณ 150-200 คน เข้ามารับการอบรมที่นี่บ้านเณรนาซาเร็ธ (บ้านเณรเล็กซาเลเซียน) ตั้งอยู่ที่เมืองอนิสกาน เขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ทุกปีจะมีสามเณรประมาณ 150-200 คน เข้ามารับการอบรมที่นี่ ขอคำภาวนาและเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในประเทศต่างๆ จะได้ตอบรับการเรียกของพระเจ้า ... See MoreSee Less

View on Facebook

“จงลืมความช่วยเหลือที่คุณให้กับคนอื่น
แต่อย่าลืมความช่วยเหลือที่คนอื่นให้กับคุณ”
(พ่อบอสโก)

"Forget the services you have rendered to others, but not those rendered to you."
(Don Bosco)

#DonBoscoQuotes
... See MoreSee Less

View on Facebook

Information

Thai Salesian Bulletin

Newsletter

Cagliero