Salesian Thailand News

วันที่ 30 ตุลาคม 2020 เวลา 19.15 น. บิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปิดเดือนแม่พระสายประคำของวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา หลังพิธีได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับคุณอรนงค์ ซื่อเพียรธรรม ในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมการสวดสายประคำของวัดเรื่อยมา และได้มีการเผาข้อตั้งใจที่หน้าถ้ำแม่พระและการสังสรรค์ร่วมกันในบรรยากาศครอบครัว ... See MoreSee Less

View on Facebook

เส้นใหญ่!!!!

พระเยซูเจ้าเคยมอบรายนามผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์ไว้กับเปโตรแต่ต่อมาภายหลัง พระองค์สังเกตเห็นว่า พวกที่มีชื่อในแบล็คลิสต์เดินกันขวักไขว่ในสวรรค์ทั่วไปหมด พระองค์จึงเรียกเปโตรเข้ามาถาม

"เราบอกแล้วไงว่า เจ้าพวกที่มีชื่อในนั้นน่ะ ไม่ให้เข้าสวรรค์ ทำไมถึงไม่เชื่อฟังคำสั่ง ฮึ?"

เปโตร ตอบเสียงอ่อย
"พระอาจารย์ ผมทำตามที่ท่านสั่งอย่างเคร่งครัด ผมปิดประตูทางเข้าลงกลอนไว้อย่างแน่นหนา แต่แม่ของพระองค์สิครับ ให้พวกนั้นเข้ามา"

มารีย์องค์อุปถัมภ์ของเรา
ช่วยวิงวอนเทอญ

Mary Our Help
Pray for us.

หมายเหตุ: เรื่องข้างต้นเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ไม่ได้อ้างอิงจากพระคัมภีร์ใดๆ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นถึงความรักและความช่วยเหลือของแม่พระที่มีต่อลูกๆของพระแม่

#MaryOurHelp
... See MoreSee Less

View on Facebook

ย้อนภาพประวัติศาสตร์พิธีปลงศพของบุญราศี ไมเคิล รัว (เมษายน 1910) โดยมีการเคลื่อนขบวนนำร่างของท่านจากวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงตุรินไปยังวัลซาลิเช

อนึ่ง คุณพ่อรัว ชาวอิตาเลียน เป็นผู้สืบตำแหน่งของคุณพ่อบอสโกคนแรกRiprese del funerale di Don Michele Rua (1837-1910), primo successore di Don Bosco alla direzione della Società Salesiana. Le immagini mostrano il corteo…
... See MoreSee Less

View on Facebook

วันที่ 29 ตุลาคม 2020 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการฟังบรรยายธรรมกับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และพระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส ในหัวข้อ"สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" ณ ห้องประชุมเจียรวนนท์ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นศาสนิกชนดี ตามศาสนาของตนและเป็นพลเมืองที่ซื่อตรงของประเทศชาติ ปัจจุบัน บาดหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอบคุณภาพจากโรงเรียนสารสิทธิ์ฯ
... See MoreSee Less

View on Facebook

บุญราศี ไมเคิล รัว
ผู้สืบตำแหน่งของคุณพ่อบอสโก
ระลึกถึง 29 ตุลาคม
... See MoreSee Less

View on Facebook

Information

Thai Salesian Bulletin

Newsletter

Cagliero