เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน

 

คุณพ่อกาเยตาโน ปาซอตตี

1927 - 1938

คุณพ่อยอห์น กาเซ็ตตา

1938 - 1948

คุณพ่อเปโตร คาเร็ตโต

1948 - 1951

คุณพ่อแฮกเตอร์ ฟรีเยริโอ

1951 - 1956

คุณพ่อมาริโอ รูซเซ็ตดู

1956 - 1962

คุณพ่อเปโตร เยลิชิ

1962 - 1968

คุณพ่อยอห์น โกลัมบินี

1968 - 1974

คุณพ่อไมเคิ้ล ประพนธ์ ชัยเจริญ

1974 - 1980

คุณพ่อไรมุนโต กราเซีย ซันโตส 

1980 - 1986

คุณพ่อตีโต้ เปดรอน

1986 - 1992

คุณพ่อโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

1992 - 1998

คุณพ่อฟิลิป สมชาย กิจนิชี

1998 - 2004

คุณพ่อโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

2004 - 2005

คุณพ่อยอห์นบอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์

2005 - 2011

คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ สมงาม

2011 - 2017

คุณพ่อยอห์นบอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์

2017 - 2023