อัคราธิการ

Fr. Ángel Fernández ARTIME
อัคราธิการคณะซาเลเซียนคนที่ 10

คุณพ่อเกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1960 ที่ประเทศสเปน ปฎิญาณตนครั้งแรกในคณะซาเลเซียนในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1978 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1987 ที่ลีออง ประเทศสเปน

ด้านการศึกษาคุณพ่อได้รับปริญญาทางด้านเทววิทยา ปรัชญา และศึกษาศาสตร์

ในปี ค.ศ. 2009 ช่วงที่เตรียมการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะครั้งที่ 26 คุณพ่อได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงอาร์เจนติน่าใต้ (ARS) โดยศูนย์กลางของแขวงตั้งอยู่ที่กรุงบัวโนไอเรส ซึ่งคุณพ่อได้ร่วมงานกับพระคาร์ดินัลฆอร์เค่ แบร์โกโญ่ พระอัครสังฆราชแห่งบัวโนไอเรส (ปัจจุบันก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส)

เดือนธันวาคมปีค.ศ. 2013 คุณพ่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในประเทศสเปน (SMX) และหลังจากนั้นวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2014 คุณพ่อได้รับเลือกให้เป็นอัคราธิการคณะซาเลเซียนคนที่ 10 ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ ครั้งที่ 27