สมาชิกผู้ล่วงลับ

Born Died
P. Nicola De VINCENZI 06 May 1899
Argentina
06 Aug 1928
Thailand
S. Vincenzo ARDISSONE 16 Aug 1907
Italy
06 Dec 1930
Thailand
P. Giovanni COMASCHI 16 May 1900
Italy
25 Apr 1944
Italy
L. Guglielmo DEGANO 05 Nov 1906
Italy
31 Jul 1947
Thailand
B. Gaetano PASOTTI 05 Feb 1890
Italy
03 Sep 1950
Thailand
P. Luigi MARCHESI 10 Jan 1906
Italy
17 Jun 1952
Italy
P. Silvio de MUNARI 11 Aug 1902
Italy
01 Jan 1958
Thailand
P. Giobbe CARNINI 20 Nov 1908
Italy
23 Feb 1960
Italy
P. Alessandro TERPIN 17 May 1903
Italy
18 Jun 1961
Italy
P. Giovani CASETTA 16 Sep 1896
Italy
29 Sep 1961
Italy
P. Balthazar SZABO 21 Oct 1912
Slovakia
27 Jun 1962
Thailand
L. Jonh URBAN 20 Oct 1881
Poland
06 Feb 1963
Italy
P. Mariano BARBENO 03 Feb 1904
Spain
05 Jun 1963
USA.
P. Francesco MANIERO 22 Jan 1903
Italy
25 Oct 1964
Italy
P. Angelo MARCHESI 18 Aug 1904
Italy
27 Mar 1965
Italy
L. Ambrosio MARIANI 15 Apr 1905
Italy
19 Jan 1967
Thailand
P. Primo INFANTI 20 Apr 1909
Austria
06 Feb 1967
Italy
S. Tullio MARZARI 02 Nov 1939
Italy
06 Sep 1967
Italy
L. Giuseppe VALTOLINA 27 Nov 1911
Italy
08 Oct 1968
Thailand
P. Giuseppe GALLAZZI 13 Jan 1940
Italy
01 May 1970
Thailand
P. Francis LIKHIT CHAVAPRAPHAN 21 Jun 1929
Thailand
04 Oct 1970
Thailand
P. Giorgio BAINOTTI 20 Oct 1899
Italy
09 Sep 1971
Thailand
P. Giuseppe PINAFFO 03 Jun 1887
Italy
25 Aug 1971
Venezuela
P. Paolo STACUL 03 Jun 1902
Italy
24 Jan 1973
Guatemala
P. Raffaele CURTI 13 Apr 1883
Italy
21 Jul 1973
Thailand
P. Mario RUZZEDDU 05 Feb 1910
Italy
05 Aug 1973
Thailand
P. Vittorio MERLO 26 Mar 1912
Italy
20 Sep 1973
Italy
P. Mario BORSANI 11 Mar 1912
Italy
27 Nov 1973
Switzerland
P. Raymund PETIT 21 Sep 1903
France
16 Feb 1975
France
P. Anthony MARTIN 18 Jun 1883
France
17 Mar 1976
France
P. Venanzio IGLESIAS 25 Jan 1924
Spain
12 Oct 1976
Argentina
P. Andrea ANELLI 30 Jul 1911
Italy
10 Jan 1977
Thailand
P. Massimiliano GOMIERO 18 Jul 1916
Italy
13 Sep 1977
Thailand
P. Carlo CASETTA 08 Sep 1907
Italy
23 Dec 1977
Thailand
P. Delfino CRESPI 25 Feb 1907
Italy
30 Dec 1978
Thailand
L. Ernesto Della VALLE 25 Oct 1901
Italy
25 May 1980
Thailand
P. Costanzo CAVALLA 20 Oct 1907
Italy
03 Oct 1981
Italy
P. Carlo Della TORRE (Servant of God) 09 Jul 1900
Italy
04 Apr 1982
Thailand
P. Paul ANAN CHITSERIWONG 12 Mar 1940
Thailand
10 Feb 1983
Thailand
P. Felice BOSSO 20 Jun 1899
Italy
09 May 1983
Italy
L. Giuseppe MONTI 28 Sep 1906
Italy
08 Aug 1983
Italy
P. Joseph HERRERO 18 Oct 1903
Spain
09 Dec 1983
Argentina
P. Francis Van der VOORT 28 Apr 1907
Holland
02 Jan 1984
England
P. Andrea CECCARELLI 29 May 1905
Italy
27 Feb 1984
Italy
P. Joseph MOLAS 04 Aug 1901
Italy
07 Apr 1984
Thailand
P. GIOVANNI ULLIANA 22 Nov 1911
Italy
18 Jun 1984
Thailand
P. Diamantino PLAZA 12 Feb 1932
Spain
14 Sep 1985
USA
P. Salvatore FAVITA 02 Sep 1904
Italy
01 Nov 1985
Italy
P. Paul DUNAND 10 Jan 1906
France
15 Oct 1911
France
P. Natale MANE 19 Mar 1911
Italy
22 Feb 1987
Thailand
L. Vincenzo SENECA 14 Jun 1904
Italy
22 Oct 1987
Thailand
L. Antonio OPEZZO 02 Dec 1903
Italy
22 Nov 1987
Italy
P. Luigi FOGLIATI 22 Dec 1907
Italy
22 Dec 1987
Thailand
P. Alessandro CAMPO 22 Oct 1914
Spain
13 Dec 1988
Spain
P. Silvio PROVERA 20 Jan 1911
Italy
04 Mar 1989
Thailand
P. Innocenti ALBERTI 28 Dec 1901
Italy
21 Dec 1989
Italy
P. Emilio BARONI 08 Mar 1910
Italy
31 Jul 1990
Thailand
P. Egidio BOTTAIN 06 Apr 1908
Italy
03 Jan 1991
Thailand
P. Alessandro MARINGONI 18 Jan 1913
Italy
25 Feb 1992
Thailand
P. Fausto MOTTA 22 Mar 1924
Italy
03 Jun 1992
USA
P. Andrea VITRANO 09 Mar 1902
Italy
11 Oct 1992
Thailand
P. Giovanni SORMANI 29 Oct 1906
Italy
12 Apr 1993
Italy
L. Giovanni BAIGUINI 19 Aug 1911
Italy
27 Nov 1973
Italy
L. John JEZOVIT 09 Jun 1909
Slovakia
15 Apr 1994
Thailand
B. Pietro CARRETTO 09 Jun 1912
Italy
16 Nov 1994
Thailand
P. Cesare CASTELLINO 04 Nov 1910
Italy
30 Nov 1994
Italy
P. Joseph KIET BOONKACHAI 26 Jul 1927
Thailand
29 Sep 1995
Thailand
P. Pietro JELLICI 18 Sep 1905
Italy
05 Oct 1995
Thailand
P. Antonio ALESSI 23 Mar 1915
Italy
04 Feb 1996
Italy
P. John Gabriel PRACHUM MINPRAPAN 24 Nov 1911
Thailand
06 Jul 1996
Thailand
P. Giovanni DEIANA 07 Sep 1929
Italy
03 Jun 1996
Italy
P. Luigi BUSTI 18 Feb 1904
Italy
27 Jul 1996
Italy
P. Giuseppe FORLAZZINI 16 Mar 1911
Italy
07 Oct 1996
Thailand
P. Domenico Della FERRERA 17 May 1906
Italy
31 Jan 1997
Thailand
L. Giuseppe BEUX 18 Mar 1909
Yugoslavia
17 Nov 1997
Italy
P. Albino PONCHIONE 25 Feb 1904
Italy
17 Dec 1997
Thailand
P. Giuseppe VITALI 29 Jun 1908
Italy
25 Mar 1998
Thailand
P. Santos GARCIA 28 Sep 1931
Spain
21 Apr 1998
Thailand
P. Ettore FRIGERIO 04 Aug 1910
Italy
02 Aug 1998
Thailand
L. Mark CHIU LOKAVIT 06 Jan 1910
Thailand
14 Oct 1998
Thailand
P. Andrea BOCCOTTI 09 Oct 1939
Italy
26 Feb 2001
Italy
P. James MAHER 04 Sep 1914
Ireland
01 Jun 2001
Scotland
P. Andrew SANIT LULITANON 31 Mar 1917
Thailand
17 Nov 2001
Thailand
P. Stephen SANOM VIRAKANON 10 Jul 1919
Thailand
23 Feb 2003
Thailand
B. Michael PRAPHON CHAICHAROEN 07 May 1930
Thailand
20 May 2003
Thailand
P. Battista PERSONENI 12 Apr 1938
Italy
15 May 2005
Italy
P. Oscar ZAMORA 24 Oct 1949
Philippines
20 Aug 2005
South Africa
L. Peter KIMCIUAN RIUNGAM 20 Feb 1937
Thailand
26 Apr 2006
Thailand
P. Salvatore BUGGEA 04 Nov 1917
Italy
05 Jan 2007
Italy
P. Dominic AGUS 14 Dev 1926
Italy
27 Jan 2010
Thailand
L. Silvano Dalla TORRE 10 Oct 1931
Italy
14 Mar 2010
Italy
P. Lorenzo MARITANO 15 Apr 1930
Italy
30 Apr 2012
Italy
P. Paul VIRA CHENPHASUK 22 Nov 1924
Thailand
05 Jan 2013
Thailand
L. Andrew SUTHAM CHAYABAN 28 Nov 1935
Thailand
30 Aug 2013
Thailand
L. Simon PRACHIN PIEMSIRI 27 Nov 1923
Thailand
06 Feb 2014
Thailand
P. Mario SALA 08 Jul 1934
Italy
27 Jun 2015
Italy
P. Enrico DANIELI 03 Feb 1937
Italy
12 Mar 2017
Thailand
P. Gustav ROONSENS 14 Feb 1926
Belgium
11 Aug 2017
Thailand
P. Joseph SANONG CHORNTHONG 04 Apr 1935
Thailand
22 Aug 2017
Thailand
คุณพ่อเอ็ดเวิร์ด อุดม นิธิภัทราภรณ์ 13 ตุลาคม 1948
Thailand
30 ตุลาคม 2017
Thailand
P. Antonius Johannes SMIT 04 Sep 1928 16 Jan 2018
P. Peter DANIELE 14 Feb 1927
Italy
25 Dec 2018
Thailand