สถิติซาเลเซียนในประเทศไทย

สมาชิกซาเลเซียน

พระสังฆราช 1 คน
พระสงฆ์

 • ชาวไทย
 • ชาวต่างชาติ
 

35 คน
30 คน

สังฆานุกร 1 คน
ภราดา

 • ถวายตัวตลอดชีพ
 • ถวายตัวชั่วคราว
 

13 คน
1 คน

บราเดอร์ (สำหรับผู้เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์)

 • ศึกษาระดับเทววิทยา
 • ฝึกงาน
 • ศึกษาระดับปรัชญา
 

6 คน
3 คน
2 คน

นวกชน 2 คน
รวม 97 คน

แบ่งตามสัญชาติ: ไทย 52 คน, อิตาเลี่ยน 15 คน, ฟิลิปปินส์ 8 คน, เวียดนาม 7 คน, กัมพูชา 6 คน, อินเดีย 3 คน, เกาหลีใต้ 2 คน, ดักซ์ 1 คน, ไนจีเรีย 1 คน, โคลัมเบีย 1 คน, มาดากัสการ์ 1 คน

อภิรติกชนและผู้เตรียมตัวนวกภาพ

อภิรติกชนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (บ้านหัวหิน)

 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 

5 คน
21 คน
5 คน

อภิรติกชนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (บ้านนาซาเรท)

 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6
 

8 คน
15 คน
6 คน

ผู้เตรียมตัวนวกภาพ (บ้านสามพราน) 2 คน