นักบุญดอมินิก ซาวีโอ

ดอมินิก ซาวีโอ เกิดที่ตำบลรีวา ใกล้เมืองกีเอรี ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1842 บิดาชื่อ คาร์โล มารดาชื่อบรียีดา คำว่า "ดอมินิก" แปลว่า "ของพระผู้เป็นเจ้า" ท่านเป็นเด็กที่มีความจำดีอย่างน่าพิศวงเมื่ออายุได้สี่ขวบก็ สามารถจำบทภาวนาได้ขึ้นใจ นอกนั้นยังมีความศรัทธาในศาสนาอย่างครบครัน ทั้งยังเป็นเด็กที่มีความเคารพนบนอบ เชื่อฟังในคำอบรมสั่งสอนของบิดา มารดาทุกประการ ในวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1849 ขณะที่มีอายุได้เจ็ดขวบ ดอมินิกก็ได้รับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรก วันนั้นเป็นวันที่สำคัญยิ่งในชีวิตของท่าน ในการเจริญชีวิตคริตชนอย่างสมบูรณ์ ทั้งยังได้ให้ข้อสัญญาแก่ตัวเองเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติตนว่า

  1. ผมจะไปสารภาพบาปบ่อยๆ และจะรับศีลมหาสนิททุกครั้งที่ผู้ฟังแก้บาปอนุญาต
  2. ผมต้องทำให้วันอาทิตย์และวันฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 
  3. พระเยซูเจ้าและแม่พระเป็นเพื่อนของผม
  4. "ยอมตายดีกว่าทำบาป"

ในวัยที่เป็นนักเรียนนั้น ดอมินิกมีความขยันหมั่นเพียรมากในการศึกษาหาความรู้ ในการคบเพื่อนที่ดี ทั้งยัง มีความอดทนในการเดินทางไปโรงเรียนที่อยู่ไกลถึง 10 ไมล์ ทุกวันอีกด้วย ในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1854 ดอมินิกก็ได้พบกับคุณพ่อบอสโกเป็นครั้งแรก และ แล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ปีเดียวกันท่านก็ได้เดินทางไปยังศูนย์เยาวชนวัลด็อกโก ของคุณพ่อบอสโกที่กรุงตุริน ณ ที่แห่งนี้ดอมินิกได้รับการอบรมสั่งสอนจากคุณพ่อบอสโกในหนทางแห่งคุณงามความดีต่างๆและได้ปฏิบัติภารกิจอันประเสริฐนั้นอย่างดียิ่ง

ในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1854 พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 ทรงประกาศข้อความเชื่อเกี่ยวกับ “แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลทิน”  ดอมินิกได้ถวายตนแด่แม่พระ และได้พยายามก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์อย่างรวดเร็ว เธอได้ตั้งชมรมแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลในปี ค.ศ.1856 เพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆ ของเธอในงานแพร่ธรรม

อย่างไรก็ตามอุปสรรคอันสำคัญในการดำเนินชีวิตของดอมินิก คือ สุขภาพที่ไม่แข็งแรง จึงจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับไปพักผ่อน รักษาตัวกับบิดามารดา ดอมินิก ซาวีโอ จึงลาจากศูนย์เยาวชนของคุณพ่อบอสโกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1857 และที่สุดได้ลาจากโลกนี้ ไปในตอนเย็นของวันที่ 9 มีนาคม ปีนั้นเอง แบบอย่างความประพฤติที่ดีงาม ความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาหรือกล่าวโดยสรุปว่าคุณงามความดีต่างๆที่ดอมินิก ได้ประพฤติปฏิบัตินั้น ทำให้สมเด็จพระสันตปาปา ปีโอ ที่ 11 ประกาศว่า ดอมินิก ซาวีโอ เป็นผู้น่าเคารพเพราะชีวิตของท่านเพียบพร้อมไปด้วยความบริสุทธิ์ ความ เลื่อมใสศรัทธา และการทำความดี

ในวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.1857 พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12 ทรงประกาศแต่งตั้งดอมินิก ซาวีโอ ให้เป็นบุญราศีในวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ.1950 และทรงสถาปนาดอมินิก ซาวีโอ ให้เป็นนักบุญในวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.1954 


cr. http://www.sarasit.ac.th/about/dominic.html, http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=380761

นักบุญดอมินิก ซาวีโอ
Tagged on: