คณะภคินีพระราชินีมาเรีย (SQM)

จิตตารมณ์

จิตตารมณ์ของคณะเป็นชีวิตของผู้ตั้งคณะที่เด่นที่สุดที่ท่านพยายามปลูกฝัง  ซึ่งปรากฏออกมาในความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท ภาวนาและทำงาน  รักและมีความศรัทธาต่อแม่พระเป็นพิเศษ  ร่าเริง  เป็นกันเองในบรรยากาศแห่งความรัก ความสุภาพ และเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนี้ภคินีต้องดำเนินชีวิตเยี่ยงครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ที่นาซาเรธ  จิตตารมณ์ดังกล่าว  เป็นขุมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณที่คณะได้รับตกทอดมาจากผู้ตั้งคณะ เพื่อนำมาดำเนินชีวิต  ภคินีต้องรักษาไว้ให้มั่นคงมิเสื่อมคลายและหยั่งรากลึกทั้งปรับปรุงให้เจริญ พัฒนาอยู่เสมอ

พระพรพิเศษ

หมู่คณะนักบวชที่มาเจริญชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง เพื่อรับใช้พระเจ้า และพระศาสนจักร ด้วยการเจริญชีวิตเลียนแบบครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่นาซาเรธ  ตามแบบอย่างชีวิตของคุณพ่อการ์โล  เดลลา  โตร์เร  บิดาผู้ตั้งคณะ

ภารกิจ

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย ตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะฟื้นฟูและขยายพระอาณาจักรของพระเจ้า  ด้วยคำภาวนาและกิจการต่าง ๆ  ภายใต้การนำของพระราชินีมาเรีย  ท่ามกลางประชาชนต่างศาสนาและครอบครัวคริสตชน  อีกทั้งเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่ขัดสน  ทั้งนี้โดยร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่น


อธิการิณีเจ้าคณะ: คุณแม่มารีอา มักดาเลนา ปราณี กำพุฒ
ที่อยู่: 2/1 ซ.สาธุประดิษฐ์ 34 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02-2942281
Fax: 02-2942282
website: www.sqmsister.org

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย (SQM)
Tagged on: