คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ADMA)

คุณพ่อบอสโกได้ก่อตั้ง ฆราวาสแพร่ธรรมและกลุ่มฆราวาสหลายกลุ่ม และได้เริ่มกระบวนการทำงานของบุคลากร ที่ทำงานเพื่อเยาวชนที่ยากไร้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันสมาคมผู้ศรัทธาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้ตั้งขึ้นโดยคุณพ่อบอสโก เพื่อให้เป็นเครื่องมือพิเศษในการ “ส่งเสริมความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท และต่อแม่พระองค์อุปถัมภ์”

ในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1869 ได้มีการตั้งสมาคมผู้ศรัทธาแม่พระองค์อุปถัมภ์อย่างเป็นทางการในวิหารแม่ พระองค์อุปถัมภ์ที่กรุงตุริน และ “ได้รับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซาเลเซียน” ในวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1989 คุณพ่อเอจิดิโอ วีกาโน อัคราธิการคณะซาเลเซียนในขณะนั้น และคณะที่ปรึกษาได้รับคณะแม่พระองค์อุปถัมภ์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซาเลเซียน อย่างเป็นทางการตามที่มีกล่าวไว้ในระเบียบการว่า สมาคมผู้ศรัทธาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นสมาคมที่เปิดกว้างสำหรับสัตบุรุษในพระศาสนจักร สมาคมได้เสนอหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ และงานแพร่ธรรมแบบซาเลเซียนให้กับสมาชิก คุณพ่อบอสโกต้องการเปิดกว้างรับบุคคลจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในจิตตารมณ์ และในภารกิจของคณะซาเลเซียนเสมือนกลุ่มที่สองของกิจการซาเลเซียนของท่านการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม เรียกร้องให้เจริญชีวิตตามจิตตารมณ์ซาเลเซียนในครอบครัวของตน ในสังคมและการทำงานตามสภาพแวดล้อมของชีวิต

ในประเทศไทย สมาคมนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ หัวหมาก กรุงเทพฯ โดยเริ่มในปี ค.ศ. 2003


จิตตาธิการกลุ่ม: คุณพ่ออารอน อัลโกเซบา, S.D.B
ที่อยู่: สำนักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน 32 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: 02-7317114
E-mail: aaronsdb31@gmail.com

คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ADMA)