บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน

บ้านฟื้นฟูจิตใจ ซาเลเซียน หัวหิน
บ้านฟื้นฟูจิตใจ ซาเลเซียน ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย บ้านฟื้นฟูจิตใจนี้ เป็นสถานที่เพื่อใช้จัดสัมมนาและอบรมต่างๆ สำหรับสมาชิกซาเลเซียนและบุคคลทั่วไป เนื่องจากที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายทะเลหัวหินเท่าใดนัก จึงเหมาะกับการที่จะเดินไปพักผ่อนหย่อนใจในยามว่างจากการอบรมในช่วงต่างๆ ด้วย จึงมีผู้ที่สนใจมาใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ


ที่อยู่: บ้านฟื้นฟูจิตใจ ซาเลเซียน 240 ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์: (032) 511328
โทรสาร: (032) 512328

บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน หัวหิน