บ้านนาซาเร็ธ

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1990 เป็นบ้านสำหรับอบรมอภิรติกชน โดยมีครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์อุปถัมภ์ เพื่อเป็นหมายสำคัญสำหรับอภิรติกชนว่า ที่นี่พวกเขาจะมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตด้านร่างกาย ด้านสติปัญญาและชีวิตจิต เพื่อเตรียมตัวสำหรับภารกิจอภิบาลในอนาคต

จุดประสงค์ของบ้านแห่งนี้ ก็คือ เพื่อการอบรมและการศึกษากระแสเรียกของบรรดาสามเณรอภิรติกชนซาเลเซียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับ ปวช.


ที่อยู่: 6 หน้าสถานีรถไฟ อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110
โทรศัพท์: (032) 221988-9
โทรสาร: (032) 200374

บ้านนาซาเร็ธ